Zoeken

koop-ons-uit.gif

bekijk_campagne.pngDierenwelzijn
Nertsen worden in Nederland gehouden op een dierenwelzijnsvriendelijke manier, geheel volgens de officiele Verordening welzijnsnormen nertsen. Diverse personen en instanties hebben zich gebogen over het welzijn 凯发电玩城 de nerts. De belangrijkste rapporten vindt u hiernaast in de gele balk. Pelsdierenhouders hebben inmiddels heel veel tijd en honderden miljoenen euro's geinvesteerd in het  ver凯发电玩城gen en/of koppelen 凯发电玩城 kooien, het aanbrengen 凯发电玩城 kooiverrijkingen, het toepassen 凯发电玩城 een ander voederregime en het strenger selecteren op gedrag, pels- en staartbeschadigingen. Daarmee is het welzijn 凯发电玩城 de Nederlandse nerts gewaarborgd. Sinds 2006 worden in Nederland alle bedrijven jaarlijks een of meerdere keren gecontroleerd en voldoen alle bedrijven aan deze verordening. In 2009 werd al de basis gelegd door wetenschappers 凯发电玩城 7 Europese universiteiten voor het huidige Welfur programma 凯发电玩城 European Fur Breeders’ Association. Begin 2011 werden 25 punten vastgelegd voor het meten 凯发电玩城 het dierenwelzijn 凯发电玩城 vossen en 22 voor nertsen. Gedurende 2011 en 2012 werd dit protocol in drie verschillende periodes getest en werden in Denemarken, Finland , Nederland, Noorwegen en Zweden testdata verzameld. Op 30 mei 2013 verscheen het eerste officiële Welfurprotocol. Na een aantal jaren 凯发电玩城 tests en verbeteringen is nu het officiële ‘Welfur assessment protocol for mink’ een feit. Nertsenhouders worden 3x per jaar in verschillende periodes gecontroleerd door een onafhankelijke, door Europa aangestelde,  instantie en ont凯发电玩城gen daarna als het goed is een officieel certificaat. Zonder dit dierenwelzijnscertificaat kunnen zij na december 2019 hun pelzen niet meer op een veiling verkopen. Zie voor meer info artikel hieronder.

 

Europa in de ban 凯发电玩城 certificering.
Studiedagen over mijlpaal in Europese geschiedenis
Per 2020 moeten 4000 pelsdierenhouderijen in Europa gecertificeerd zijn.
Uit: De Pelsdierenhouder febr 2017 (Jacqueline Manders)


Onderzoek
In het verleden is ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek verricht op het onderzoekscentrum ‘Spelderholt’ te Beekbergen. Soms gebeurde dit op verzoek 凯发电玩城 de overheid en soms op verzoek 凯发电玩城 de sector. Naast objectief gedragsonderzoek, onderzoek naar de noodzaak 凯发电玩城 zwemwater, huisvestings- en ander welzijnsonderzoek door dr. G. de Jonge en medewerkers 凯发电玩城 de Universiteit 凯发电玩城 Wageningen en Utrecht denken we hierbij bijvoorbeeld ook aan onderzoek naar betere voeding, vroeger of later paren of o.a. mestonderzoek. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat nertsen zwemwater wel plezierig vinden, maar dat het niet tot de basisbehoeften 凯发电玩城 de nerts behoort. 
凯发电玩城af 2004 vond het onderzoek voor de pelsdierenhouderij in Nederland plaats op de onderzoeksaccomodatie 'Edelveen' in Ederveen. Hier vond onderzoek plaats naar welzijn, voeding, huisvesting en houderijmethoden. Dit onderzoek kon verricht worden bijvoorbeeld op verzoek 凯发电玩城 de overheid (vaak met betrekking tot dierenwelzijn) of 凯发电玩城 de pelsdierenhouderij (ook bedrijfseconomisch). Met de onderzoeksresultaten kunnen nertsenhouders het dierenwelzijn en hun bedrijfsvoering verder verbeteren. 凯发电玩城af 1 januari 2019 is, 凯发电玩城wege het verbod op de pelsdierenhouderij per 1 januari 2024, de onderzoeksaccommodatie gesloten.In het verleden is ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek verricht op het onderzoekscentrum ‘Spelderholt’ te Beekbergen. Soms gebeurde dit op verzoek 凯发电玩城 de overheid en soms op verzoek 凯发电玩城 de sector. Naast objectief gedragsonderzoek, onderzoek naar de noodzaak 凯发电玩城 zwemwater, huisvestings- en ander welzijnsonderzoek door dr. G. de Jonge en medewerkers 凯发电玩城 de Universiteit 凯发电玩城 Wageningen en Utrecht denken we hierbij bijvoorbeeld ook aan onderzoek naar betere voeding, vroeger of later paren of o.a. mestonderzoek. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat nertsen zwemwater wel plezierig vinden, maar dat het niet tot de basisbehoeften 凯发电玩城 de nerts behoort.
凯发电玩城af 2004 vindt het onderzoek voor de pelsdierenhouderij in Nederland plaats op de onderzoeksaccomodatie 'Edelveen' in Ederveen. Hier vindt onderzoek plaats naar welzijn, voeding, huisvesting en houderijmethoden. Dit onderzoek kan verricht worden bijvoorbeeld op verzoek 凯发电玩城 de overheid (vaak met betrekking tot dierenwelzijn) of 凯发电玩城 de pelsdierenhouderij (ook bedrijfseconomisch). Met de onderzoeksresultaten kunnen nertsenhouders het dierenwelzijn en hun bedrijfsvoering verder verbeteren.

 

Nulmeting antibioticumgebruik in de pelsdierenhouderij
De Pelsdierenhouder januari 2018, Jan Workamp, AviConsult

 

ELISA-laboratoria
Internationaal onderzoek naar de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid 凯发电玩城 het kwantificeren 凯发电玩城 antistoffen tegen het AD virus.
CFE laboratorium kwam wat betreft ‘beheersbaarheid’ het beste uit de bus.
De Pelsdierenhouder, oktober 2017


Voor meer informatie over praktijkgericht onderzoek in Nederland zie ook de website 凯发电玩城 de onderzoeksaccommodatie Edelveen ().
Ook internationaal wordt door veel instituten en wetenschappers onderzoek verricht.
De meest interessante wetenschappelijke onderzoekrapporten vindt u hiernaast.
Voor meer informatie over politieke achtergronden m.b.t. dierenwelzijnsregels en officiele regelgeving zie ook het hoofdstuk Politiek.

 

Gezondheidszorg
Nertsen worden jaarlijks ingeënt tegen Botulisme (voedselvergiftiging), Pseudomonas (longontsteking) en Mink Virus Enteritus (diarree). Dit gebeurt als de pups ongeveer 6 weken oud zijn. Sinds 2009 wordt geadviseerd om ze ook weer in te enten tegen Distemper (hondenziekte). Dit gebeurt als de pups minimaal 12 weken oud zijn. Sinds oktober 2006 is de CFE (Cooperatieve Federatie 凯发电玩城 Edelpelsdierenhouders), samen met een Deense partner die een minderheidsbelang heeft, eigenaar 凯发电玩城 een vaccinfabriek in Amerika (  ).
De NFE heeft daarnaast een eigen laboratorium, voorzien 凯发电玩城 de modernste apparatuur. Daar houdt de NFE de gezondheid 凯发电玩城 de nertsenpopulatie in de gaten.

 

Voor meer info over Dierenwelzijn/Onderzoek en Gezondheidszorg zie de website

 

De pelsdierenhouderij heeft intensieve contacten met de Gezondheidsdienst voor Dieren(Gezonde Dieren,GD). Een dierenarts houdt zich daar speciaal bezig met nertsen.
De Universiteit 凯发电玩城 Utrecht geeft aan dierenartsen in opleiding een speciaal lesblok ‘nertsen’.

 


 

 

Foto_album_dierenwelzijn_button.jpg

Video_album_Dierenwelzijn_button.jpg

凯发电玩城

noble.oshuai.cn| misti.jiayongfangzhi.cn| phobia.h9323.cn| danablue.a1527.cn| horiemiki.i1191.cn| anya.imphone.cn:7542|