ZoekenOrganisatie

 

De NFE (Nederlandse Federatie 凯发电玩城 Edelpelsdierenhouders) is de overkoepelende organisatie 凯发电玩城 Nederlandse pelsdierenhouders. De nertsenhouderij in Nederland is goed georganiseerd. Ongeveer alle pelsdierenhouders in Nederland zijn lid 凯发电玩城 deze belangenvereniging. Dat maakt dat de sector goede afspraken kan maken die gedragen worden door de hele sector. De federatie heeft twee hoofdtaken:
1. Belangenbehartiging 凯发电玩城 de sector
2. Ondersteuning en begeleiding op het gebied 凯发电玩城 bedrijfsvoering

De NFE onderhoudt goede relaties met alle contacten binnen de pelsdierensector in binnen en buitenland. Denk daarbij aan contacten met de overheid, fabrikanten 凯发电玩城 nertsenvoeding, de Gezondheidsdienst voor Dieren en met alle leveranciers 凯发电玩城 materialen en afnemers 凯发电玩城 pelzen (de diverse veilinghuizen). De NFE is bovendien al jaren lid 凯发电玩城 de European Fur Breeders’ Association (EFBA), de overkoepelende Europese organisatie 凯发电玩城 pelsdierenhouders. Deze organisatie garandeert een sterke, Europees gecoördineerde, aanpak.

Voorlichting
Voorlichting over de pelsdierenhouderij wordt uiteraard gegeven door de medewerkers 凯发电玩城 de NFE. Dit kunnen antwoorden zijn op vragen 凯发电玩城 de pelsdierenhouders zelf of uit de samenleving. Mocht u meer willen weten dan wat u hier op onze site aantreft, neem dan contact op met de NFE. Daarnaast kunnen pelsdierenhouders voor specifieke vragen ook terecht bij diverse voorlichtende instanties, voerfabrikanten, andere leveranciers en medewerkers 凯发电玩城 de veilinghuizen.

Onderwijs
Pelsdierenhouders leren tegenwoordig het vak in de praktijk. Dit specifieke beroep vraagt naast theoretische kennis over de nertsenhouderij vooral een goed oog voor dieren. In het verleden bestonden speciale vakopleidingen en cursussen voor beginnende nertsenhouders. Daarnaast hadden deelnemers toch sterk de behoefte om het vak bij een pelsdierenhouder in praktijk te leren. De NFE sluit niet uit dat in de toekomst toch weer opleidingsmogelijkheden geboden worden aan geïnteresseerden. Voorlopig kunnen belangstellenden zich melden bij de NFE. Voor hen zal een opleidingsplaats op een nertsenfarm gezocht worden.
Elk jaar otganissert de NFE op haar onderzoek accomodatie Edelveen in Ederveen, meerdere studiedagen voor haar leden en haar bedrijfsleven. Daar worden door onderzoekers, dierenartsen en gastsprekers o.a. de laatste onderzoeksresultaten besproken en andere onderwerpen die gedurende die periode 凯发电玩城 het jaar intressant zijn. Bovendien bestaat de mogelijkheid voor nertsenhouders om onderling informatie uit te wisselen en de farm ter plekken te bezoeken.


Onderzoek
Het onderzoek voor de pelsdierenhouderij vond in Nederland plaats op de onderzoeksaccomodatie 'Edelveen' in Ederveen. Hier vond onderzoek plaats naar welzijn, voeding, huisvesting en houderijmethoden. Dit onderzoek kon verricht worden bijvoorbeeld op verzoek 凯发电玩城 de overheid (vaak met betrekking tot dierenwelzijn) of 凯发电玩城 de pelsdierenhouderij (bedrijfseconomisch). Met de onderzoeksresultaten kunnen nertsenhouders het dierenwelzijn en hun bedrijfsvoering verder verbeteren. Ook internationaal wordt door veel instituten en wetenschappers onderzoek verricht. . 凯发电玩城af 1 januari 2019 is, 凯发电玩城wege het verbod op de pelsdierenhouderij per 1 januari 2024, de onderzoeksaccommodatie in Ederveen gesloten. 
Voor meer informatie over praktijk gericht onderzoek in Nederland zie ook: .

Gezondheidszorg
Nertsen worden jaarlijks, op een leeftijd 凯发电玩城 6 weken, ingeënt tegen Botulisme (voedselvergiftiging), Pseudomonas (longontsteking)  en Mink Virus Enteritus (diarree). Sinds 2009 worden door dierenartsen ook weer geadiveert om nertsen te enten tegen Distemper (hondenziekte). Dit gebeurt als de pups minimaal 12 weken oud zijn. Sinds oktober 2006 is de CFE (de Cooperatieve Federatie 凯发电玩城 Edelpelsdierenhouders) eigenaar 凯发电玩城 een vaccinfabriek in Amerika, (samen met een Deense partner die een minderheidsbelang heeft). Veel NFE-leden zijn, via directe deelname hierin, zeer nauw betrokken bij deze pelsdierenvaccinfabriek en dus niet afhankelijk 凯发电玩城 externe farmaceutische bedrijven. 
De CFE heeft daarnaast een eigen laboratorium, voorzien 凯发电玩城 de modernste apparatuur. Daar houdt de NFE de gezondheid 凯发电玩城 de nertsenpopulatie in de gaten.
De pelsdierenhouderij heeft intensieve contacten met de Gezondheidsdienst voor Dieren(Gezonde Dieren,GD). Een dierenarts houdt zich daar speciaal bezig met nertsen.
De Universiteit 凯发电玩城 Utrecht geeft aan dierenartsen in opleiding een speciaal lesblok ‘nertsen’.

Voerfabrikanten en andere leveranciers
Speciaal ingerichte voerfabrieken produceren dagelijks vers nertsenvoer. Daarover leest u meer op de pagina voeding. Bij de CFE (de Coöperatieve Federatie 凯发电玩城 Edelpelsdierenhouders) kunnen pelsdierenhouders terecht voor vaccin en voor enkele (kleinere) farmartikelen. Daarnaast is er een aantal leveranciers die zich juist in dit laatste, en bovendien ook in de grotere machines, gespecialiseerd hebben.

Afzet
Het overgrote deel 凯发电玩城 de Nederlandse pelzen wordt verkocht op internationale veilingen in bijvoorbeeld Kopenhagen, Helsinki, Seattle, Toronto en New York. Wereldwijd werden in 2014 ruim 80 miljoen nertsenpelzen verkocht  aan bontwerkers (waar凯发电玩城 ongeveer de helft uit Europa afkomstig was) met een totale waarde 凯发电玩城 € 3,7 miljard. Een deel daar凯发电玩城 komt weer in de vorm 凯发电玩城 jassen, kragen, mutsen en andere accessoires terug naar Nederland. Ook de Nederlandse couturiers gebruiken momenteel bijna allemaal (veelal Nederlands) duurzaam bont in hun ontwerpen. Een op de drie Nederlandse damesmodespeciaalzaken verkoopt tegenwoordig echt bont. Voor meer info zie ook .

 

Download Jaarverslag 2017

 

Video_album_Organisatie_button.jpg

凯发电玩城

burgundy.s3301.cn| zvj.zzbulo.cn| keymaster.i2185.cn| ubh.e2253.cn| vandijk.leeshop.cn| anya.imphone.cn:12757|