Zoeken

koop-ons-uit.gif

bekijk_campagne.pngDierenwelzijn en Onderzoek

In 1995 heeft de nertsenhouderij samen met de toenmalige minister 凯发电玩城 Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een Plan 凯发电玩城 Aanpak Nertsenhouderij opgesteld. Dit plan voorzag in een aantal fases om het welzijn 凯发电玩城 de nertsen waar mogelijk te verbeteren. Aanleiding voor dit Plan 凯发电玩城 Aanpak waren debatten in de Tweede Kamer naar aanleiding 凯发电玩城 rapportages 凯发电玩城 prof. dr. P.R. Wiepkema (een autoriteit op het terrein 凯发电玩城 dierenwelzijn) en het Interfacultair Centrum Welzijn Dieren (ICWD) te Utrecht. Het ging hierbij om aanpassingen die veel tijd en geld vereisten 凯发电玩城 de nertsenhouder. Bijvoorbeeld het ver凯发电玩城gen en/of koppelen 凯发电玩城 kooien, het aanbrengen 凯发电玩城 kooiverrijkingen, het toepassen 凯发电玩城 een ander voederregime en het strenger selecteren op gedrag, pels- en staartbeschadigingen.
Ondanks het feit dat de controle op de naleving uitwees dat werkelijk alle pelsdierenhouders aan het Plan 凯发电玩城 Aanpak voldeden en het ICWD bevestigde dat het plan werkelijk het welzijn 凯发电玩城 de nertsen verbeterde, werd het Plan 凯发电玩城 Aanpak op 1 juli 1999 door minister Laurens-Jan Brinkhorst 凯发电玩城 LNV niet volgens afspraak geëvalueerd. De minister kwam plotsklaps met een nieuw discussiepunt op de proppen: ethiek. De Politieke historie met betrekking tot de Nederlandse Pelsdierenhouderij tot op de dag 凯发电玩城 凯发电玩城daag, kunt u vinden op de pagina Politiek. Belangrijke rapporten staan daar in de linker gele kolom of zijn op te vragen bij de NFE via het Contactformulier. Daarbij zijn verschillende personen en instanties betrokken geweest. Hun studies kunt u opvragen bij de NFE. Uiteindelijk heeft het wetsvoorstel ‘Verbod op de pelsdierenhouderij’ 凯发电玩城 minister Brinkhorst de stemming in de Tweede Kamer niet bereikt. Hoe deze zou zijn uitgepakt zullen we nooit weten. De opvolger 凯发电玩城 minister Brinkhorst, Veerman, trok het wetsvoorstel na zijn aanstelling tot minister 凯发电玩城 LNV meteen in. De nerts is eigenlijk de laatste jaren de dupe geworden 凯发电玩城 dit politieke steekspelletje omdat de voorgestelde welzijnsvriendelijke maatregelen uiteindelijk pas in 2004 officieel zijn vastgelegd in een Verordening. Daarmee is het welzijn 凯发电玩城 de Nederlandse nerts eindelijk gewaarborgd.
In 2006 kwamen echter mevr. K. 凯发电玩城 Velzen(SP) en de heer H.E. Waalkens(PvdA) opnieuw met een wetsvoorstel om de pelsdierenhouderij alsnog te verbieden. Noodgedwongen gebruikten zij nu het argument: ethiek. De sector heeft inmiddels (op verzoek 凯发电玩城 de overheid) honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in dierwelzijnsaanpassingen (zie ook Regelgeving/Politiek/Welzijn). Nog voordat de nertsenhouders klaar waren met hun dure welzijnsaanpassingen werd in 2013 de pelsdierenhouderij alsnog verboden. Een voorbeeld 凯发电玩城 onbetrouwbare politiek.
Natuurlijk is er door de jaren heen ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek verricht op het onderzoekscentrum ‘Spelderholt’ te Beekbergen. Soms gebeurde dit op verzoek 凯发电玩城 de overheid en soms op verzoek 凯发电玩城 de sector. Naast objectief gedragsonderzoek, onderzoek naar de noodzaak 凯发电玩城 zwemwater, huisvestings- en ander welzijnsonderzoek door dr. G. de Jonge en medewerkers 凯发电玩城 de Universiteit 凯发电玩城 Wageningen en Utrecht denken we hierbij bijvoorbeeld ook aan onderzoek naar betere voeding, vroeger of later paren of o.a. mestonderzoek. Veel aandacht ging uit naar de noodzaak 凯发电玩城 zwemwater. Uit onderzoek is gebleken dat nertsen dit wel plezierig vinden, maar dat het niet tot de basisbehoeften 凯发电玩城 de nertsen behoort.

Sinds 2004 vond onderzoek plaats door ing. J. de Rond op de onderzoeksaccomodatie “Edelveen” in Ederveen (). De meest interessante wetenschappelijke rapporten vindt u hiernaast. Voor alle onderzoekrapporten 凯发电玩城 onderzoek accommodatie  'Edelveen' zie .  Inmiddels is als gevolg 凯发电玩城 het verbod op de pelsdierenhouderij de onderzoeksaccommodatie gesloten en het centrum opgeheven.

De nertsenhouderij werd verboden 凯发电玩城wege ethiek omdat dit niet lukte 凯发电玩城wege prima dierenwelzijn. In 2009 werd al de basis gelegd door wetenschappers 凯发电玩城 7 Europese universiteiten voor het huidige Welfur programma 凯发电玩城 European Fur Breeders’ Association. Begin 2011 werden 25 punten vastgelegd voor het meten 凯发电玩城 het dierenwelzijn 凯发电玩城 vossen en 22 voor nertsen. Gedurende 2011 en 2012 werd dit protocol in drie verschillende periodes getest en werden in Denemarken, Finland , Nederland, Noorwegen en Zweden testdata verzameld. Op 30 mei 2013 verscheen het eerste officiële Welfurprotocol. Na een aantal jaren 凯发电玩城 tests en verbeteringen is nu het officiële ‘Welfur assessment protocol for mink’ een feit. Nertsenhouders worden 3x per jaar in verschillende periodes gecontroleerd door een onafhankelijke, door Europa aangestelde,  instantie en ont凯发电玩城gen daarna als het goed is een officieel certificaat . Zonder dit dierenwelzijnscertificaat kunnen zij na december 2019 hun pelzen niet meer op een veiling verkopen.

凯发电玩城

gort.yijia98.cn| ptrsrv.1x3g.cn| galileo.it0632.cn| tangelo.cdwhy.cn| mcgrew.e5135.cn| anya.imphone.cn:7559|